Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Економічний факультет
 
Контактна інформація:
м. Хмельницький, 29008,
вул. Кам’янецька 159/2,
2-й корпус, 4-й поверх,
тел. (0382) 67-00-73,
       (0382) 72-89-25
E-mail:
Декан факультету
Морозов Сергій Миколайович
кандидат педагогічних наук
 

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» має більш ніж 15-річний досвід підготовки кваліфікованих фахівців за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр.

За час функціонування факультету підготовлено понад сім тисяч кваліфікованих фахівців, багато з яких займають високі керівні посади, є провідними спеціалістами. Працевлаштовано 73,6% випускників. Керівники підприємств та установ, де працюють випускники Хмельницького економічного університету, дають високу професійну оцінку випускникам.

Основні зусилля факультету спрямовані на підготовку фахівців економічного профілю, які володіють основами управління виробництвом, уміють застосовувати на практиці сучасні концепції і принципи економічного планування, обізнані з новітніми інформаційними технологіями у менеджменті та бізнесі, вільно орієнтуються в мінливій економічній ситуації. Навчальний процес здійснюється на високому рівні з відповідним сучасним матеріально-технічним та науково-методичним забезпеченням.

На факультеті здійснюється підготовка за спеціальностями:

Бакалавр
  • Фінанси, банківська справа та страхування;
  • Облік і оподаткування;
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
  • Туризм;
  • Менеджмент.

Магістр

  • Фінанси, банківська справа та страхування;
  • Облік і оподаткування;
  • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
Випускники спеціальності «економіка підприємства» можуть бути задіяні в економічних службах підприємств та об’єднань виробничої та невиробничої сфери діяльності в різних галузях, незалежно від форм власності і організаційних формувань, страхових компаніях, інвестиційних фондах, брокерських конторах, економічних службах держадміністрацій, науково-дослідних та навчальних закладах, центрах моніторингу і лабораторіях аналізу економічних проблем, а також у вищих державних керівних структурах народного господарства.

Випускники спеціальності «маркетинг» спрможні займати посади менеджера з реклами; копірайтера; медіа-планнера; бренд-менеджера; промоутера; PR-фахівця; мерчандайзера; маркетолога-аналітика; менеджера з маркетингу; фахівця з маркетингових досліджень; фахівця з аналізу даних; маркетолога-економіста.

Випускники спеціальності «менеджмент» займають керівні посади та посади фахівців, основні напрямки професійної діяльності яких пов’язані із організаційно-управлінською, адміністративно-господарською та інформаційно-аналітичною діяльністю. Можуть працювати на підприємствах всіх видів економічної діяльності, а також у державних установах та організаціях.

Випускники спеціальності «облік і аудит» здатні виконувати проектні, організаційні, контрольні, методичні та технологічні функції, вирішуючи при цьому такі задачі: визначення облікової політики підприємства; складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми, визначення їх структур та чисельності працівників; організацію облікових та аудиторських робіт, складання бухгалтерської звітності; організовування внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції у процесі діяльності; організовування роботи контрольно-ревізійних груп та впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку; облік господарських операцій на підприємстві; проведення економічного аналізу, контролю, ревізії та аудиту.

Випускники спеціальності «туризм» готуються до роботи в сфері технології та організації туристичної діяльності, розробці та реалізації туристичних продуктів, наданні високоякісних послуг екскурсійного обслуговування. Випускники можуть обіймати посади менеджера з туризму, інспектора з туризму, організатора з туристичної діяльності, організатора з подорожей (екскурсій), фахівця з туристичного обслуговування, фахівця з туристичної безпеки, гіда-перекладача, професіонала державної служби з туризму, професіонала з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей.

Спеціальність «Фінанси і кредит» призвана ознайомити студентів з сучасними фінансовими інструментами, системою новітніх методів фінансового управління; сприяти формуванню нової фінансової ідеології господарювання, адекватної ринкової економіки; допомогти у створенні динамічних управлінських рішень.

Спеціальність передбачає вивчення:
• процесів формування і виконання бюджетів різних рівнів,
• функціонування позабюджетних фондів;
• порядку планування, обліку і звітності на підприємствах, в організаціях, установах;
• особливостей організації фінансів підприємств різних організаційно-правових форм;
• методів управління грошовими потоками підприємств,
• фінансової та інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів;
• банківської і страхової справи.

Професіональний колектив економічного факультету намагається випускати впевнених, компетентних та зацікавлених фахівців, для яких найголовнішими соціальними цінностями є доброта, доброзичливість, особиста відповідальність та повага до інших.

Додаткові можливості

Студенти факультету за бажанням можуть паралельно навчатися на військовій кафедрі, яка створена на базі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Військова підготовка здійснюється за програмою офіцерів запасу і проводиться за окремим графіком впродовж 2-х навчальних років без скорочення канікул і літніх виробничих практик. По її завершенні та зборової підготовки на польовому навчальному центрі академії студентам присвоюється військове звання "молодший лейтенант запасу мотострілкового взводу".
До складу факультету входять 4 кафедри:

 

 
Структура факультету
У складі факультету функціонують 4 кафедри:
 
Завідувач – Криклій Артур Станіславович
д.е.н., професор, тел. (0382) 72-89-25
 
Кафедра інформаційних технологій та вищої математики
Завідувач – Савчук Людмила Олександрівна,
к.пед.н., доцент, тел. (0382) 72-89-25
 
Кафедра підприємства та економічної теорії
Завідувач – Буян Іван Васильович,
д.е.н., професор тел. (0382) 72-89-25

Завідувач – Буян Іван Васильович,
д.е.н., професор тел. (0382) 72-89-25
 
Кафедра гуманітарної підготовки та туризму

Завідувач – Петрушенко Ольга Олександрівна,
к.філол.н., доцент, тел. (0382) 72-89-25