Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

 Кафедра гуманітарної підготовки та туризму

 Контактна інформація:  Завідуючий кафедрою:
 м. Хмельницький, 29008,
вул. Кам’янецька 159/2,
2-й корпус, 5-й поверх
тел. (0382) 67-00-73,
(0382) 72-89-25

 

ЯКУБОВСЬКИЙ
ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ

 E-mail:  кандидат історичних наук доцент

 

Кафедра гуманітарної підготовки та туризму обслуговує всі спеціальності та напрями підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр». Загалом – це понад 60 навчальних дисциплін філологічного (в т.ч. іноземної філології), історико-культурознавчого, туристичного, філософського, соціолого-політологічного, психолого-педагогічного та правознавчого спрямування.

Завідувач кафедри гуманітарної підготовки та туризму кандидат історичних наук, доцент Якубовський В.І.

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є навчально-методична та виховна робота. Науково-педагогічні працівники кафедри в повному обсязі забезпечують весь комплекс робіт, пов’язаних з навчально-виховним процесом.

Кафедра гуманітарної підготовки та туризму сповнена творчих сил, спрямована у майбутнє, повною мірою усвідомлює відповідальність за підготовку майбутньої еліти України.

Більш детальну інформацію ви можете знайти:
- Історія кафедри
- Дисципліни кафедри
- Науково-педагогічні працівники
- Спеціальність туристичне обслуговування
- Інформація