Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

 

 

Науково-педагогічними працівниками кафедри для студентів ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» забезпечується викладання дисциплін:

 

- Українська мова (за професійним спрямуванням)

- Історія України

- Історія української культури

- Іноземна мова (англ..,нім.)

- Правознавство

- Фізичне виховання

- Філософія

- Політологія

- Безпека життєдіяльності

- Університетська освіта

- Психологія і педагогіка

- Комунікативні процеси у навчанні

- Політологія ІІ

- Культурологія

- Історія і культура Поділля

- Культура і психологія ділових стосунків

- Етика підприємництва

- Поглиблене вивчення іноземної мови (англ..,нім.)

- Методика викладання економіки

- Філософські основи менеджменту і бізнесу

- Фінансове право

- Правове забезпечення підприємницької діяльності

- Соціологія

- Психологія діяльності і навчальний менеджмент

- Охорона праці в галузі

- Друга іноземна мова (англ..,нім.)

- Цивільний захист

- Інтелектуальна власність

- Договірне право

- Вища освіта і Болонський процес

- Психологія управління

- Конфліктологія

Для ОКР «молодший спеціаліст» науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання дисциплін:

- Українська мова

- Українська література

- Світова література

- Зарубіжна література

- Історія України

- Всесвітня історія

- Фізкультура і здоров’я

- Захист Вітчизни

- Географія

- Культура і психологія ділових стосунків

- Іноземна мова (англ..,нім.)

- Основи філософських знань

- Правознавство

- Культурологія

- Фізичне виховання

- Безпека життєдіяльності

- Основи охорони праці

- Історія української культури

- Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англ.,нім.)

- Українська мова (за професійним спрямуванням)

- Людина і світ

- Соціологія

- Нормативно-правове регулювання оціночної діяльності

- Державна інформаційна політика

- Нормативна база інформаційної діяльності підприємства

- Екологія