Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  info.kheu@ukr.net

Науково-педагогічний склад кафедри

Петрушенко Ольга Олександрівна

Проректор з науково-методичної роботи
Завідувач кафедри гуманітарної підготовки та туризму
Кандидат філологічних наук, доцент
 

Освіта: 2004 р. – закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського.

• У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Лексико-семантичне поле «час» у лінгвістичній парадигмі» у спеціалізованій вченій раді Національного авіаційного університету К 26.062.14 та отримала диплом кандидата філологічних наук (ДК №064041 від 22 грудня 2010 року).

• У 2013 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента (Диплом 12ДЦ № 035162).

Наукові інтереси: лінгвістика, стилістика, мовознавство, українська та іноземна філологія.

Видавнича діяльність: автор близько 52-х науково-методичних публікацій, із яких 38 наукового та 14 навчально-методичного характеру, брала участь у 23-х Міжнародних та Всеукраїнських науково-практичних конференціях.

У 2013 р. видала монографію на тему: «Лексико-семантична польова структура «час» у лінгвістичній парадигмі».

У 2015 р. видала навчально-методичний посібник «Англійська мова за професійним спрямуванням», з грифом «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» №1/11-2323 від 11.02.2014 року.

На кафедрі працюють: 4 кандидата наук (з них 3 доцента), 5 старших викладачів, 2 викладача.

1. Дика Любов Леонтіївна – кандидат філологічних наук, доцент
2. Мельничук Світлана Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент
3. Тарабан Андрій Анатолійович – старший викладач
4. Венгер Олександр Павлович – кандидат психологічних наук, старший викладач
5. Семенчук Сергій Олександрович – старший викладач
6. Оніщук Олексій Петрович - старший викладач
7. Ячмінь Валерій Іванович – старший викладач
8. Коновал Оксана Григорівна – викладач
9. Ячмінь Ольга Іванівна – викладач