Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Кафедра обліку та фінансів

Контактна інформація: Завідуючий кафедрою:
м. Хмельницький, 29008,
вул. Кам’янецька 159/2,
2-й корпус, 4-й поверх
тел. (0382) 67-00-73,
(0382) 72-89-25

КРИКЛІЙ
АРТУР СТАНІСЛАВОВИЧ

E-mail:

E-mail:

доктор економічних наук професор член АЕН України

 

Кафедра обліку та фінансів — це науково-педагогічний центр, у якому вирішуються науково-дослідні завдання сучасних розділів науки про фінанси.

Завдання кафедри обліку і фінансів полягають у підготовці висококваліфікованих фахівців у всіх сферах народного господарства, державного управління, промислових підприємств та інших галузей економіки. Вони направлені на обслуговування діяльності підприємств різних форм власності, банків, Державного казначейства, Міністерства фінансів України, податкових органів, пенсійних фондів, страхових компаній, фінансових управлінь при органах місцевого самоврядування, інших бюджетних та позабюджетних установ. Об’єктами професійної діяльності фахівця є майно, зовнішні зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати і фінансові результати від основної і комерційної діяльності, а також фінансової та інвестиційної діяльності організацій.

Стратегічними напрямами розвитку кафедри є:

 • підвищення якісного рівня викладацького складу шляхом підготовки та захисту докторських та кандидатських дисертацій;
 • проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем комерційної фінансової та інвестиційної діяльності;
 • удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними рекомендаціями;
 • впровадження у навчальний процес сучасних досягнень науки та техніки

Керівництво

Криклій Артур Станіславович
(нар. 12 квітня 1957, м. Веймар, Німеччина) — доктор економічних наук, професор, дійсний член АЕН України, дійсний-член Міжнародної кадрової академії. Автор близько 200 наукових публікацій, зокрема 12 монографій та 5 навчальних посібників.

Член Спостережних Рад Асоціації українських банків та Українського кредитно-банківського союзу, Української міжбанківської валютної біржі, член Громадської ради при Національному банку України, голова правління благодійного фонду «Сейв юкрейн».

У 1978 р. закінчив економічний факультет Київського торгово-економічного інституту.

У 1984 р. закінчив аспірантуру КТЕІ.

1984–1989 — начальник відділу, заступник начальника управління, начальник управління Міністерства зовнішньоекономічних звязків і торгівлі України

1989–1993 — декан торгово-економічного факультету КТЕІ.

1993–1996 — начальник відділу, заст. начальника управління, начальник клірингового управління АБ «АЖІО»

1996–1998 — перший заступник Гоолови Правління АБ «Київ-Приват»(«ТАС коммерцбанк»).
1998–2009 — голова Правління АКБ «Інтербанк»

У 2006 р. закінчив докторантуру КНУ імені Тараса Шевченка, тема дисертації Формування трудового потенціалу в умовах трансформаційної економіки.

2009–2010 — директор Дніпропетровської обласної дирекції ПАТ «Промінвестбанк»

З 2011р — завідуючий кафедрою фінансів Хмельницького економічного університету

З 01 вересня 2015 р — завідуючий кафедрою обліку і фінансів Хмельницького економічного університету

Наукова діяльність:
Монографії
• Экономия трудовых ресурсов в торговле/Кол. монография — К.: Техніка, 1988. – 213 с.
• Організація праці робітників у оптовій торгівлі: Кол. монографія/Кол. монографія — К.: Техніка, 1990. – 139 с.
• Профессиональное и экономическое обучение торгових кадров: соціально-экономическая сущность и эффективность/Криклий Артур Станиславович — К.: Вища школа, 1990. – 147 с.
• Формирование кадрового потенциала отрасли: вопросы теории и практики/Криклий Артур Станиславович — К.: Репрографіка, 2003. – 248 с.
• Освіта і професійне навчання як чинники розвитку трудового потенціалу/Криклій А.С — К.: “Репрографіка”, 2005. – 473 с.
• Глобалізація і Болонський процес: проблеми і технології/Кол. монографія — К.: МАУП, 2005. – 320 с.
• Формування трудового потенціалу в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України: питання теорії та практики/Криклій А.С — К.: Репрографіка, 2006. – 756 с.
• Формування трудового потенціалу в умовах глобалізації та Болонського процесу: проблеми і перспективи/Криклий Артур Станиславович — К.: Репрографіка, 2006. – 777 с.
• Небанківські фінансові інститути на ринку фінансових послуг України: питання теорії та практики/Кол. монографія — К.: Репрографіка, 2007. – 516 с.
• Фінансовий ринок України в умовах глобалізації: проблеми та перспективи/Криклій А.С — К.: Репрографіка, 2007. – 597 с.
• Фінансовий ринок України: питання теорії та практики/Криклій А.С — К.:Репрографіка,2009.-488 с.
• Недержавні пенсійні фонди як важлива складова ринку фінансових послуг:соціально-економічна сутність і ефективність/Криклій А.С — Київ: Економіка та держава, 2013, 440 с.
Підручники та навчальні посібники
• Банківський нагляд. Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2005. – 43 с.
• Страхування: Підручник/За заг.ред. В.Д. Базилевича К.: Знання, 2008 – 1019 с. (А.С. Криклій С. 567-612)
• Банківський нагляд. Навчальний посібник К.: Репрографіка,2009.-306 с.

Нагороди
• орден «За трудові досягнення» ІV ступеня (2000 р.),
• орден «За відродження України» II ступеня (2001 р.),
• переможець Міжнародного відкритого рейтингу товарів і послуг «Золота фортуна» в номінації Авторитет керівника банку як бездоганний взірець у галузі банківської діяльності" (2002 р.),
• дипломант «Кубка Асоціації Швейцарських банків» (2002 р.),
• дипломант Всеукраїнської премії Кабінету Міністрів України «Народна шана» (2004 р.)

Звіт про наукову діяльність Криклія Артура Станіславовича у 2015 році
1. Публікації
1.1. Криклій A.C., Матвеев А.Ю., Криклій В.А. Формування підвалин системи пенсійного забезпечення в Україні // MATERIÄLY XI MEZINÄRODNI VEDECKO - PRAKTICKÄ KONFERENCE «VEDECKY POKROK NA PRELOMU TYSYACHALETY - 2015» 27 kvetna - 05 cervna 2015 roku Dil 2 Ekonomicke vedy , Прага: Praha Publishing House "Education and Science",2015.- p. 19-22 (0,3д.а.)

1.2. Криклій A.C. Сучасний стан та особливості функціонування небанківських фінансових посередників в західноєвропейських країнах : материали за XI международна научна практична конференция "Перспективные вопросы мировой науки - 2015". - София. Болгария - 2015. Том 2. Икономики. "Бял ГРАД-БГ" ООД - 112 стр. - С. 12-17. (0,3 д.а.)

2. Наукові конференції
2.1. XI MEZINÄRODNI VEDECKO - PRAKTICKÄ KONFERENCE "VEDECKY POKROK NA PRELOMU TYSYACHALETY - 2015": ПРАГА. - 27 квітня - 05 травня 2015 p.

2.2. Науково-практична конференція "Криза банківської системи: причини та шлях виходу" / Асоціація українських банків; Університет банківської справи НБУ.- м.Київ, 10 червня 2015 р.

2.3. Науково-практична конференція "Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки" / Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана Університет банківської справи Громадська рада при Національному банку України Асоціація українських банків. - м.Київ, 05-06 листопада 2015 р. 2.4. XI Міжнародна науково-практична конференція «Перспективные вопросы мировой науки - 2015": Софія.Болгарія,- 15 грудня 2015 р.

3. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ:
3.1. Участь у засіданнях Громадської Ради при Національному банку України
(член Ради)
3.2. Участь у засіданнях Асоціації Українських банків (член Спостережної Ради)
3.3. Участь у засіданнях Українського кредитно-банківського союзу (Голова Ревізійної комісії)
 

Історія кафедри

Історія кафедри обліку і фінансів розпочиналася зі сворення самостійних кафедр обліку і аудиту та фінансів.

Так, кафедру обліку і аудиту створено 1 вересня 1993 року, для забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців з обліку і аудиту промислових підприємств та інших галузей економіки. Колектив кафедри проводив наукову роботу по напряму «Удосконалення обліку і аудиту – умова успішного розвитку економіки Поділля». Результати наукових досліджень відображено у наукових статтях фахових наукових вісників, у доповідях на міжнародних наукових конференціях та конференціях різних рівнів.

Кафедру фінансів створено 1 липня 1998 року з метою навчально-методичного забезпечення підготовки економістів вищої кваліфікації зі спеціальності «Фінанси і кредит» та здійснення науково-дослідної роботи. Стрімкий розвиток фінансової та кредитної системи нашої держави вимагає підготовки кваліфікованих фахівців саме цього профілю.

З 2007 року кафедра увійшла до складу новоствореного фінансового факультету, а згодом - інституту фінансів. У 2008 році кафедра фінансів отримала ліцензію на підготовку магістрів за спеціальністю «Фінанси і кредит». З 2010 року викладачами кафедри проводиться підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю «Оціночна діяльність». З 1 листопада 2013 року кафедра вважається структурним підрозділом факультету фінансів.

Внаслідок реорганізаційних заходів ПВНЗ «Хмельницького економічного університету» згідно наказу № 25 від 31.03. 2015 року було утворено нову об’єднану кафедру обліку і фінансів.

На сьогодні підготовка фахівців кафедрою обліку і фінансів здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями як молодший спеціаліст; бакалавр; спеціаліст; магістр.
Після здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня випускники за рекомендацією кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Кафедра обліку і фінансів здійснює перепідготовку спеціалістів з метою отримання другої вищої освіти за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Облік і аудит».

На сьогодні це одна із провідних кафедр університету. На ній працюють досвідчені науково-педагогічні працівники, переважна більшість яких має досвід викладацької роботи. Викладачі запроваджують науково-творчу роботу у формі олімпіад та конференцій, а у своїй практичній діяльності використовують активні методи навчання: ділові ігри, експертні оцінки, тренінги. В результаті студенти більш глибоко розуміють проблемні питання, знаходять шляхи їх вирішення, розвивають власні інтелектуально-творчі здібності, щоб використати їх в майбутньому в професійній діяльності.

Нормативні дисципліни

Нормативні дисципліни на кафедрі викладаються у відповідності до робочих навчальних програм з дисциплін. Зміст робочих програм відповідає вимогам ОПП та типовим навчальним програмам. У них знайшли відображення вимоги ОПП щодо структурованості за циклами підготовки, навчальними дисциплінами, часом їх вивчення, рівнем контролю і задачами діяльності відповідно до обсягу та рівня освітньої і професійної підготовки. Сформовані програми забезпечують системний підхід, в процесі якого кожна дисципліна вивчається не як самостійна і незалежна, а як частина системи, спрямованої на підготовку спеціаліста певного профілю.

Науково-педагогічними працівниками кафедри для студентів ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» за спеціальністю «Облік і аудит» забезпечується викладання дисциплін:

 1. Аналіз господарської діяльності
 2. Аудит
 3. Бухгалтерський облік
 4. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 5. Звітність підприємства
 6. Облік в банках
 7. Облік в бюджетних установах
 8. Облік зовнішньоекономічної діяльності
 9. Облік і звітність в оподаткуванні
 10. Організація обліку
 11. Управлінський облік
 12. Фінансовий аналіз
 13. Фінансовий облік І
 14. Фінансовий облік ІІ

Для ОКР «молодший спеціаліст» за спеціальністю «Облік і аудит» науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання дисциплін:

 1. Бухгалтерська звітність підприємства
 2. Бухгалтерський облік
 3. Бухгалтерський облік (загальна теорія)
 4. Бухгалтерський облік і звітність в комерційних банках
 5. Економічний аналіз
 6. Контроль і ревізія
 7. Облік і звітність в бюджетних установах
 8. Основи аудиту
 9. Фінансовий облік

Науково-педагогічними працівниками кафедри для студентів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» за спеціальністю «Фінанси і кредит» забезпечується викладання дисциплін:

 1. Фінанси
 2. Страхування
 3. Гроші і кредит
 4. Фінанси підприємств
 5. Банківські операції
 6. Фінансовий ринок
 7. Інвестування
 8. Місцеві фінанси
 9. Податкова система
 10. Бюджетна система
 11. Банківська система
 12. Валютні операції
 13. Соціальне страхування
 14. Фінансовий менеджмент
 15. Бюджетний менеджмент
 16. Податковий менеджмент
 17. Ринок фінансових послуг
 18. Фінансова санація і банкрутство підприємств
 19. Управління фінансовою санацією підприємства

Для ОКР «Молодший спеціаліст» за спеціальностями «Фінанси і кредит» та «Оціночна діяльність» науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання дисциплін:

 1. Фінанси
 2. Фінанси підприємства
 3. Гроші і кредит
 4. Податкова система
 5. Бюджетна система
 6. Банківські операції
 7. Казначейська справа
 8. Страхові послуги
 9. Ринок цінних паперів
 10. Інфраструктура фінансового ринку
 11. Оціночна діяльність
 12. Оцінювання об’єктів нерухомого майна
 13. Рієлторська діяльність
 14. Аналіз ринку нерухомості
   

Науково-методична діяльність

Науково-дослідна робота кафедри обліку і фінансів здійснюється за науковим напрямком “Стан і розвиток фінансово – облікової системи та її вплив на економіку Поділля”.

В межах названої тематики викладачами кафедри щорічно публікується низка наукових робіт: монографії (А.С. Криклій. «Недержавні пенсійні фонди, як важлива складова ринку фінансових послуг», - 2013.- С.440.) посібники ( П.С. Смоленюк, П.І. Штабалюк. «Словник з інвестування», - ХмЦНІІ, 2012.- С.150., рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-1592 від 6 лютого 2012 р.). Стельмащук А.М. Дорадництво: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] // А.М. Стельмащук, П.С. Смоленюк. – Хмельницький: ПП Гонта А.С. – 2011. – 160 с.; Смоленюк П.С. Звітність підприємств [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Смоленюк П.С.; Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький; Т.: Крок, 2012. – 364 с.) статті, тези доповідей. Видано понад 100 методичних рекомендацій з дисциплін кафедри.

Наукову роботу кафедра обліку і фінансів здійснює у декількох напрямках: навчання в аспірантурі, участь викладачів кафедри у наукових конференціях, Інтернет-конференціях, семінарах, публікація наукових статей, тез доповідей.

Наукова робота студентів під керівництвом викладачів кафедри та робота викладачів кафедри з талановитою молоддю проводиться в рамках наукового товариства «Відродження», метою якого є спрямування на залучення студентів до активної наукової діяльності, сприяння участі в наукових конференціях, олімпіадах, конкурсах, тренінгах.

Науково-педагогічний склад кафедри

1. Криклій Артур Станіславович - завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор, член АЕН України.
2. Смоленюк Руслан Петрович – кандидат економічних наук, доцент

3. Мельник Віталій Григорович - кандидат економічних наук, доцент
4. Бойчук Антоніна Анатоліївна - кандидат економічних наук, доцент
5. Горбатюк Олександр Вікторович – заступник завідувача кафедри, старший викладач
6. Жмурко Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри
7. Матвєєва Наталя Володимирівна – старший викладач.
8. Процик Оксана Олександрівна – викладач 
9. Процик Оксана Олександрівна – викладач
10. Петришина Надія Семенівна – старший викладач.
11. Танюк Інна Анатоліївна - старший викладач