Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

 

Кафедра
інформаційних технологій
та вищої математики
 
Контактна інформація: В.о. завідуючого кафедрою:
м. Хмельницький, 29008,
вул. Кам’янецька 159/2,
1-й корпус, 3-й поверх
тел. (0382) 67-00-73,
(0382) 72-89-25

 

САВЧУК
  ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА

E-mail: кандидат педагогічних наук доцент

 

Кафедра інформаційних технологій та вищої математики — це науково-педагогічний центр, у якому забезпечується безперервне навчання з метою досягнення світового рівня, здійснюється оновлення змісту, форм і методів навчання, що визначені Законами України «Про вищу освіту», «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», Державною програмою «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті та науці» та іншими нормативними документами.

Завдання кафедри інформаційних технологій та вищої математики полягають у підготовці компетентних фахівців з обліку і аудиту, економіки підприємства, фінансів, маркетингу та менеджменту як для промислових підприємств так і для інших галузей економіки.

Стратегічними напрямами розвитку кафедри є: підвищення якісного рівня викладацького складу шляхом підготовки та захисту кандидатських дисертацій; проведення фундаментальних наукових досліджень з проблем використання математичних методів та інформаційних технологій у економіці та освіті Поділля; удосконалення методичного забезпечення навчального процесу власними підручниками, навчальними посібниками, методичними розробками та інструкціями; впровадження у навчальний процес новітніх інформаційно-комунікаційних технологій.

Історія кафедри

У 2000 р. була створена кафедра інформаційних технологій на чолі з доктором фізико-математичних наук Петренком Олександром Миколайовичем. Метою роботи кафедри стало нарощення інтелектуального потенціалу науково-педагогічного персоналу та зосередження на пріоритетних напрямках підготовки майбутніх фахівців в умовах впровадження інформаційних технологій в освітню систему вищого навчального закладу.
У вересні 2002 р. завідувачем кафедри стає Бойчук Вадим Олександрович, кандидат технічних наук, доцент.

У вересні 2009 році завідувачем кафедри стає Савчук Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент.

У 2012 році кафедру було перейменовано на кафедру інформаційних технологій та вищої математики.

На базі кафедри Інформаційних технологій та вищої математики заснований інформаційно-обчислювальний комп’ютерний центр. У навчальному процесі використовується понад 135 сучасних комп’ютери, об’єднаних у комп’ютерні мережі, що забезпечують спільний доступ до загальних інформаційних ресурсів, які обслуговуються центральним виділеним сервером та мають постійний доступ до глобальної мережі Internet. Високоефективним аудиторним діалоговим технічним засобом навчання, що розв’язує велике коло питань, пов’язаних із впровадженням інформаційних технологій у навчальний процес – є інтерактивна дошка SMART, виробництва канадської компанії SMART Technologies Inc.

Сьогодні, для досягнення постійного якісного зростання рівня підготовки майбутніх фахівців найвищої кваліфікації, на кафедрі працюють кандидати технічних наук, кандидати педагогічних наук, кандидати економічних наук, постійно вдосконалюючи навчальний процес відповідно до потреб кожного нового етапу розвитку освіти та забезпечуючи високу якість освітніх послуг.

Нормативні дисципліни

Науково-педагогічними працівниками кафедри для студентів ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст» та «Магістр» забезпечується викладання дисциплін:

1. Вища математика

2. Інформатика
3. Теорія ймовірностей і математична статистика
4. Оптимізаційні методи та моделі
5. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
6. Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
7. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
8. Навчальна обчислювальна практика з використанням КТ
9. Навчальна практика Діловодство з використанням КТ

Для ОКР «Молодший спеціаліст» науково-педагогічними працівниками кафедри забезпечується викладання дисциплін:

1. Математика
2. Інформатика
3. Вища математика
4. Інформатика і КТ
5. Інформаційні системи і технології в обліку
6. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах
7. Інформаційні системи і технології на підприємстві
8. Інформаційні системи і технології в оціночній діяльності
9. Офісні системи і електронний документообіг
10. Основи алгоритмізації та програмування
11. Електронна комерція
12. Інформаційна діяльність підприємства
13. Інтернет-технології в інформаційній діяльності
14. Захист інформації на підприємстві
15. Навчальна практика з КТ
16. Навчальна практика з діловодства з використанням КТ

Науково-методична діяльність

З метою підвищення якості викладання дисциплін в навчальному процесі використовують інноваційні методи навчання, зокрема тестування засобами комп’ютерної техніки, використання мультимедійних засобів.

Науково-дослідна робота кафедри здійснюється за темою: «Використання математичних методів та інформаційних технологій в економіці та освіті Поділля».

В межах названої тематики викладачами кафедри щорічно публікується низка наукових робіт: навчальні посібники ( Бойчук В.О. Комп’ютерні системи паралельної обробки даних / В.О. Бойчук, О.В. Огнєвий, Ю.В. Хмельницький. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 215 с., рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. ISBN 978-966-330-160-0/ ), статті, тези, технічні винаходи та розробки. Видано 31 вказівку та методичну рекомендацію з дисциплін кафедри.

Науково-педагогічний склад кафедри

1. Савчук Людмила Олесандрівна – в.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

2. Синюк Олег Миколайович –  кандидат технічних наук, доцент

3. Овчиннікова Олена Русланівна  – кандидат економічних наук, доцент

4. Драпак Лариса Семенівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент

5. Яровий Андрій Володимирович – старший викладач

6. Хан Ольга Олександрівна – викладач

7. Петришин Дмитро Олексійович – викладач