Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Статті журналу "Наука й економіка" англійською мовою

 

Розділ містить статті авторів журналу "Наука й економіка" англійською мовою.

1

Воздействия ротации на независимость аудитора и концентрации рынка /Пример Армении/ Стаття

Мнацаканян Айк Герасимович, доктор экономических наук, доцент, заведующий кафедрой финансового учета Ереванский государственный университет
2

Огляд системи управління грошових потоків на підприємстві Стаття

Касьянова А.О., к.е.н., ст.викл., заступник начальника відділу міжнародних зв’язків Київський національний торговельно-економічний університет
Головко Т.В., студентка англомовної магістерської програми «Фінанси підприємства»
Київський національний торговельно-економічний університет
3

Принципи та переваги використання фундаментального методу аналізу ціни на міжнародному валютному ринку Стаття
Дорохольський В.В., ст. викладач кафедри, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
4

Організації системи корпоративної безпеки підприємств Стаття

Рудковський О.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, Національний транспортний університет
5

Маркетингові аспекти управління прибутковістю банківського бізнесу Стаття

Шульженко Г.М., аспірант кафедри банківської справи, ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України»
6

Теоретико-прикладні засади управління економічною безпекою підприємств Стаття

Нікітіна А.В., асистент кафедри міжнародної економіки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету