Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Приймальна комісія

Для організації і проведення прийому студентів до ПВНЗ "Хмельницький економічний університет" створена Приймальна комісія, головним завданням якої є формування контингенту студентів усіх форм навчання з числа найбільш підготовленої і здібної молоді.

Провадження освітньої діяльності у ПВНЗ "ХЕУ" здійснюється відповідно до Ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Приймальна комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, Правилами прийому до ПВНЗ "Хмельницький економічний університет" та Фінансово-економічний коледж, іншими нормативними актами.

Приймальна комісія готує Списки рекомендованих до вступу абітурієнтів для формування їх у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.