Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

Програми вступних випробуваннь 
в ПВНЗ "Хмельницький економічний університет" та Фінансово-економічний коледж

 

Для здобуття освітньо-каліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

Програма з математики

Програма з української мови

Програма з історії_України

Маркетинг

Облік і оподаткування

Підприємство, торгівля і біржова діяльність

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Для здобуття освітньо-каліфікаційного рівня "Бакалавр" на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст"

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Економіка підприємства

Туризм

Фінанси, банківська справа та страхування

Підприємство, торгівля і біржова діяльність

 
Для здобуття освітньо-каліфікаційного рівня "Магістр"

Іноземна мова

Фінанси, банківська справа та страхування

Облік і оподаткування

Підприємство, торгівля та біржова діяльність