Хмельницький
економічний
університет

29000, м. Хмельницький,
вул. Кам’янецька, 159/2

(0382) 66-47-87, 67-09-51  nfo.kheu@ukr.net

 

ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ СМОЛЕНЮК: ФУНДАТОР, ОСОБИСТІСТЬ, НАУКОВЕЦЬ...

Петро Степанович Смоленюк народився 21 червня 1950 р. в м. Костянтинівка Донецької області. Згодом сім’я переїжджає у с. Глібів Новоушицького району Хмельницької області, де Петро Степанович закінчив середню школу.

Після служби в Радянській армії (1970-1972 рр.) Петро Степанович вступив до Київського інституту народного господарства ім. Д.С. Коротченка на спеціальність «Економіка і планування матеріально-технічного постачання», після закінчення якого (1977 р.) обіймав різні посади на промислових підприємствах СРСР.

Після закінчення аспірантури у 1987 році успішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Аналіз використання матеріальних ресурсів» на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук, що остаточно визначило подальшу сферу інтересів молодого вченого. Далі – робота у вищих навчальних закладах Житомира, Херсона, Хмельницького.

Працюючи у Хмельницькому технологічному інституті (сьогодні Хмельницький національний університет), Петро Степанович набув чималого досвіду педагогічної роботи, утвердився як провідний фахівець своєї справи, здобув вчене звання доцента. Попри це все більше схилявся до думки про удосконалення вищої освіти в Україні. Тому, дивлячись у майбутнє з перспективою, вирішив створити навчальний заклад нової формації.

Так, 21 травня 1992 року було засновано Хмельницький приватний інститут бізнесу (ХПІБ) як навчальний заклад з новою освітньою спрямованістю, що враховує сучасні ринково-економічні реалії. Цей заклад став першим приватним вищим навчальним закладом у м. Хмельницькому, який згодом було перейменовано у ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» та акредитовано за ІV рівнем акредитації.

Виходячи із необхідності розширення освітніх послуг для населення, Петром Степановичем у 2003 році було створено фінансово-економічний коледж, який сьогодні готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» із восьми спеціальностей: «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Комерційна діяльність», «Оціночна діяльність», «Маркетингова діяльність», «Організація виробництва», «Інформаційна діяльність підприємства».

Велику увагу Петро Степанович приділяв науковій роботі. Численні наукові праці й ґрунтовні публікації відомого вченого Петра Смоленюка визнані вагомим внеском у розвиток сучасної економічної науки, в підготовку нової генерації фахівців економіки і підприємництва. Його перу належить 170 наукових праць, в тому числі навчальних посібників: «Економічний аналіз використання виробничих ресурсів» (1994), «Основи аудиту» (1996), «Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин» (2001), «Фінансовий аналіз» (2002), який у 2004 році був відзначений Дипломом І-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт, а також монографій «Інноваційно-інвестиційне забезпечення розвитку агротехнічного сервісу» (2004), «Інструктивне забезпечення розвитку ринку сільськогосподарської продукції» (2005), «Бухгалтерський облік» (2007, співавтор – А.М.Стельмащук). Всі ці наукові праці використовуються в навчальному процесі та наукових дослідженнях.

Як науковий керівник, Петро Степанович, сприяв молодим науковцям здобути наукові ступені, розпочати наукову діяльність, як на державному, так і міжнародному рівні. Смоленюк П.С. здійснював підготовку аспірантів при Національному центрі «Інститут аграрної економіки» Національної академії аграрних наук України. Підготував 10 відгуків на автореферати дисертацій. Завдяки йому здобули наукові ступені кандидата економічних наук – 3 аспіранти.

За багаторічну і плідну працю на освітянській ниві П.С.Смоленюк нагороджений знаком «Відмінник освіти України», обраний академіком Української академії економічних наук та академії економічної кібернетики, є кавалером ордену «За розбудову освіти ім.М.Грушевського, а також за вагомий внесок у розвиток національної освіти України відзначений «Золотим Знаком» президента Українського союзу промисловців і підприємців А.К.Кінаха.

Завдяки новаторським поглядам Петра Степановича в університеті та коледжі розроблено заходи з розвитку комп’ютеризації навчального процесу, які реалізуються в напрямку застосування сучасних технічних та програмних засобів.

Хочеться відзначити, що Петро Степанович Смоленюк не тільки прекрасний педагог та організатор, але й господарник. ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» має необхідну матеріальну базу: три навчальні корпуси, спортивний і актовий зал, обладнані навчальні кабінети з бухгалтерського обліку у промисловості, економіки підприємства, фінансів, іноземних мов, дипломного та курсового проектування, лінгафонну та комп’ютерні лабораторії.

Протягом 20-ти років існування університет, під вмілим керівництвом Петра Степановича, підготував більше десяти тисяч фахівців нової генерації з глибокими фундаментальними знаннями, практичними навичками, здатних до плідної самостійної творчої діяльності. І саме завдяки цьому університет набуває все більшої популярності та авторитету серед вищих навчальних закладів України. Розширюються міжнародні зв’язки, зокрема налагодились добрі стосунки з Варшавською вищою школою менеджменту (Польща), Санкт-Петербурзьким державним університетом економіки і фінансів (Росія), Азербайджанським державним економічним університетом (Азербайджан) та іншими.

Допоміг Петро Степанович стати науковцями, кандидатами економічних наук і своїм синам Руслану Петровичу та Андрію Петровичу. Він завжди був впевнений, що його сини, здійснять те, чого не зможе або не встигне зробити він сам. Сьогодні університет посідає гідне місце серед вищих приватних навчальних закладів не тільки Подільського регіону, а й усієї України.

Ректор ПВНЗ «Хмельницький економічний університет» Петро Степанович Смоленюк залишається в історії ВУЗу натхненником, господарем і батьком великої університетської родини.